Privacybeleid

 

Privacyverklaring Leo Schalkoort B.V.

Waarom een privacyverklaring?
In deze privacyverklaring beschrijft Leo Schalkoort B.V. hoe zij als verantwoordelijke met uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens omgaat. Leo Schalkoort B.V. hecht veel waarde aan de privacy en veiligheid van uw data. Leo Schalkoort B.V. houdt zich aan de Nederlandse en Europese regels op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Net als bij onze producten, willen wij ook met het gebruik van uw data transparant zijn. Wij informeren u dan ook graag over welke bedrijfs- en/of persoonsgegevens Leo Schalkoort B.V. verzamelt/verwerkt, waarom zij dit doet en wat er met uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens gebeurt.

Waarom Leo Schalkoort B.V. gegevens nodig heeft
Leo Schalkoort B.V. verwerkt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit logistieke dienstverlening. Ook wanneer u een betaalde dienst van ons gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor facturatie, communicatie en de (logistieke) afhandeling van bestellingen en contractuele verplichtingen. In dit kader is het ook mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om u gericht per e-mail te informeren.

Daarnaast kan Leo Schalkoort B.V. uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wij zullen nooit meer gegevens aan u vragen, dan die wij nodig hebben om met u te corresponderen, om u producten en diensten te kunnen leveren en/of voor het maken van functionele producten. U heeft altijd de keuze om te bepalen welke gegevens u wel of niet verstrekt. Wanneer u gegevens verstrekt, moet dit een bewuste keuze zijn.

Bedrijfs- en/of persoonsgegevens die worden verwerkt
Leo Schalkoort B.V. kan de volgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken:

- NAW-gegevens

- Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van  

  contactpersonen

- Administratienummer bij Royal FloraHolland

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer

- KvK nummer

- klantnummer

De grondslag en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van de bedrijfs- en/of persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1.      toestemming;

2.      uitvoering van een overeenkomst met u althans uw onderneming;

3.      wettelijke verplichting; of

4.      gerechtvaardigd belang van Leo Schalkoort B.V. of een derde.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaat Leo Schalkoort B.V. onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten en diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Omgang met bedrijfs- en/of persoonsgegevens
Leo Schalkoort B.V. gaat zeer zorgvuldig met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens om. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, komt daar simpelweg niet bij.  

Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen op administratief, technisch en organisatorisch niveau om er alles aan te doen om uw gegevens veilig te stellen, hier vertrouwelijk mee om te gaan en om misbruik, verlies, onwettige toegang of onrechtmatig gebruik te vermijden.

Door deze maatregelen garanderen wij, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten, een passend beschermingsniveau.

De verzamelde bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. Gedurende de periode dat u diensten bij ons afneemt worden gegevens in ieder geval bewaard. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een jaar nadat de relatie met Leo Schalkoort B.V. is geëindigd.

Delen met anderen
Leo Schalkoort B.V. verstrekt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens alléén aan derden (zoals transporteurs en Flora Holland) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Ook kan Leo Schalkoort B.V. gegevens delen met derden wanneer zij een vermoeden heeft van een schending van rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik dan wel wanneer Leo Schalkoort B.V. bij wet gehouden is de gegevens te verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, uw gegevens wilt inzien, uw gegevens niet kloppen en u deze gewijzigd wilt hebben, uw toestemming tot verwerking wilt intrekken, een klacht heeft of wilt dat wij uw gegevens verwijderen of aan een derde partij overhandigen, dan kunt u daartoe contact met ons opnemen via: info@leoschalkoort.nl.

Leo Schalkoort B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Leo Schalkoort B.V. worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
Leo Schalkoort B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leo Schalkoort B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leo Schalkoort B.V. verzamelde bedrijfs- en/of persoonsgegevens, neem dan contact met Leo Schalkoort B.V. op via info@leoschalkoort.nl. Www.deensekarrennodig.nl  is een website van Leo Schalkoort B.V.

Leo Schalkoort B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Kaapweg 135, 3151 XW  Hoek van Holland

Vestigingsadres: Jupiter 199, 2675 LV  Honselersdijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24145138

Telefoon: 0174-626773

E-mailadres: info@leoschalkoort.nl

Wijzigen van de privacyverklaring
Leo Schalkoort B.V. houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op onze website gepubliceerd worden. Leo Schalkoort B.V. adviseert u dan ook regelmatig hierop te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.